Iskoláról

Iskolánk nem csak a megye, de az észak-magyarországi régió egyetlen ilyen típusú intézménye is, amelynek története egészen 1950-ig nyúlik vissza. Ekkor indult el a városi középfokú zeneoktatás a Zenepalotában kialakított Miskolci Állami Zenei Gimnáziumban (majd Állami Zeneművészeti Szakiskolában). A közismereti és zenei órák oktatását egyesítő szakközépiskolai intézményi rendszer az 1966/67-es tanévtől vette kezdetét, ekkor kapta az iskola a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola nevet is. Ebben a formában a 2016/17-es tanévig működött, majd 2017-től, mint Szakgimnázium, a 2018-tól már Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumként működik. A jövőt illetően pedig elkötelezettek vagyunk az irányban is, hogy intézményünk regionális összművészeti szakgimnáziumként működhessen. Az intézmény jelenlegi fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületi Központja.

Tanulóink elsősorban a régióból érkeznek, de az elmúlt években egyre többen jelentkeztek az ország távolabbi megyéiből és a határon túli magyar közösségekből. Ezeknek a tanulóknak biztosított a kollégiumi elhelyezés. Az oktatás jelenleg négyféle képzési formában történik: nappali tagozaton párhuzamos képzésben, a vendég tanulóknak szakmai képzésben, az érettségi után jelentkezőknek felnőtt nappali, a dolgozóknak pedig felnőtt esti képzésben, ahol mindegyik képzési formában felvehető a főtanszak mellé egy másik tanszak is. A felnőttképzéshez hasonlóan a 13. évfolyamon is már csak szakmai órák vannak, ahol összefoglaló jelleggel egyrészt a sikeres OKJ-s szakvizsgára, másrészt a zenei felsőfokú oktatási intézménybe jelentkezők számára történik felkészítés. A továbbtanulás valamennyi felsőoktatási intézménybe lehetséges. Diákjaink elsősorban a zeneakadémián, zeneművészeti főiskolákon, a táncművészeti felsőoktatásban tanulnak tovább, de bármelyik felsőoktatási intézmény felvételijére biztosított a felkészítés.

Képzési rendszerünk a többi hasonló iskolához képest ugyan jobban igénybe veszi a növendékeket (délelőtt közismereti, délután egyéni, csoportos szakmai órák) ugyanakkor az egyéni (főtárgy) órák alatt lehetőség van diákjaink szakmai-emberi problémáinak mélyebb megismerésére, amelyet iskolánk családias léptéke és jellege is elősegít. Külön örömünket leljük vendég tanulóinkban, akik zenei feladataikat valamelyik erős városi gimnázium mellett is sikerrel végzik. Esetükben az órabeosztást és a beszámolókat (kérésre) igyekszünk teljesíthetővé tenni. Iskolánk a különleges bánásmódot igénylő gyermek (HH / HHH / SNI / BTMN) irányába is nyitott.

Mivel a közismereti és zenei órák javarészt külön épületben zajlanak a szakmai kapcsolattartás előmozdítására a közismereti osztályfőnökök és zenei-, táncos évfolyamvezetők minden hónapban értekezlet tartanak, ahol részletesen átbeszélik a nevelői-oktatói munka addigi eredményeit és megoldásra váró problémáit. A tantestület rendezésében valósulnak meg ünnepi és emlékműsoraink, amelyen iskolánk nagy együttesei (vegyeskar, nőikar, fúvószenekar, vonószenekar) is részt vesznek. A tantestület tagjai külön-külön és közösen is szerveznek programokat a diákoknak (Bartók-napok, évfolyam- és tanszaki koncertek, legjobb vizsgázók koncertje, miskolci és budapesti koncert- és operalátogatások, szakmai napok, kurzusok, országos énekes-hangszeres táncos versenyek, testvériskolai látogatások), ezzel is elősegítve a közösségi élmények megszerzését. A szakgimnáziumok és zenei-oktatási intézmények hivatalos működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása részben az intézményfenntartón keresztül, részben „A Miskolci Bartók Diákjaiért Alapítvány” segítségével történik.

Iskolánk kezdetektől fogva meghatározó szerepet tölt be a város és a régió kulturális életében, fontos utánpótlását adva mind a velünk egy épületben működő felsőoktatási intézménynek, mind a városban működő zenei együtteseknek. Ennek hosszú távú biztosítására iskolánk évről évre egyre szerteágazóbb kapcsolati rendszert épít ki a régió zenei intézményeivel (Filharmónia, Miskolci Szimfonikus Zenekar, Reményi Ede Kamarazenekar, Miskolci Nemzeti Színházzal), de önálló találkozókat is rendez, hogy a régió zenetanulói mihamarabb megismerhessék és megszeressék az ország egyik legszebb épületében működő intézményt.