Felvételi követelmények

Közismereti oktatás

Részletes felviteli tájékoztatónkat erről a linkről tölthetik le!

A 2024/2025-es tanévben induló osztályainkban a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára készült kerettantervet használjuk. Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is, amelyre a tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon kerül sor.

Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is, amelyre a tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon kerül sor.

 • Biztosítjuk a pályakorrekció lehetőségét is: növendékeink évről-évre sikeresen felvételiznek nem zenei felsőoktatási intézményekbe is.
 • Kis létszámú osztályokban folyik a képzés, a 9-12. évfolyam osztályaiban.
 • Az idegen nyelvi képzés mindvégig kis csoportokban folyik (átlaglétszám: 10-12 fő). Iskolánk minden diákja első- vagy második idegen nyelvként az angolt vagy a németet tanulja.
 • Olasz nyelvet elsősorban a magánének szakosok tanulják, de választhatják más szakosok is a fennmaradó helyek függvényében.
 • Az intézményünkbe felvételt nyert diákok nyelvi szintfelmérőn vesznek részt. Ennek eredménye alapján osztjuk be a nyelvi csoportokat, így közel azonos tudásszintű diákok tanulhatnak együtt.
 • Az informatika tantárgy oktatása korszerűen felszerelt tanteremben folyik.
 • A testnevelés órák keretén belül diákjainknak uszodai valamint tornatermi foglalkozásokat tartunk. Diákjaink a tanórákon kívül sportköri foglalkozásokon is részt vehetnek.

Zene-, Táncoktatás

Iskolánk erőssége a kiváló művésztanárok által vezetett színvonalas főtárgy oktatás, melyhez az adott tanszakokon korrepetíció is társul. A főtárgy mellett növendékeink szolfézst, zeneelméletet, komplex elméleti ismereteket, zeneirodalmat, népzenét, a nem zongora szakosok kötelező zongorát, a hegedű szakosok egy évig brácsa fakultációt, a zongoristák pedig orgonát vagy csembalót is tanulhatnak. Ezen kívül kiemelten fontos tantárgy intézményünkben a kamarazene, amit tanszaki rangon kezelünk . A kamarazenei csoportok kialakításába aktívan kapcsolódnak be tanulóink is.

 • Az iskolának jó hírű szimfonikus zenekara, kamarazenekara, fúvószenekara , valamint vegyeskara van. Ezek munkájában növendékeink a képzés során mindvégig részt vesznek.
 • Gyakori szereplési lehetőséget nyújtunk iskolán belül és kívül egyaránt.
 • Növendékeink kiváló vendégprofesszorok által vezetett kurzusokon is részt vehetnek.
 • Jó minőségű tanuló- és mesterhangszerek kölcsönzésére is van mód, melynek feltételeiről iskolánk szabályzatai rendelkeznek. Hangszerparkunkat rendszeresen bővítjük. Koncerttermünk a Zenepalota Bartók terme.
 • A tanulók részére a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjeire, a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira, illetve további szakmai partnerintézményeinkbe alkalmanként kedvezményes belépési lehetőséget biztosítunk.
 • A tanulást könyvtár és olvasóterem segíti. Zenei könyvtárunk gazdag kotta- és könyvanyaggal, valamint számos hangzóanyaggal is rendelkezik.
 • A zeneművészeti szakok mellett lehetőséget biztosítunk a táncképzésben továbbtanulni vágyó tanulóknak néptánc, kortárs-moderntánc szakokon is. A gyakorlati és elméleti képzésben együttműködést alakítottunk ki a Miskolci Nemzeti Színházzal, a Miskolci Balettel . A képzés során a Miskolci Balett kiemelkedő táncosaitól és a szakmájukban elismert néptánc művészeitől, pedagógusaitól tanulhatnak a diákok, felkészítést kapva nem csak a tánc, de a színház világára is.

 

Kötelező tárgyi felvételi követelmények szolfézs- zeneelmélet, zongorakötelező tárgyakból.

 

 

Szolfézs-Írásbeli

 • 10 hangköz felismerése
 • 10 hármashangzat felismerése
 • Hangközök és hármashangzatok felépítése megadott hangokra
 • Hangsorok (modális, pentaton, 3 féle moll) felismerés
 • Hangközmenet lejegyzése
 • Memoriter lejegyzése
 • Ritmus lejegyzése
 • Kétszólamú dallam lejegyzése

Szolfézs-Szóbeli

 • Hozott anyag: 5 népdal és 5 műdal- ezekről a vizsgázó hozzon magával egy listát
 • Hangközök, hármashangzatok, hangsorok felépítése, éneklése
 • Hangnemek, előjegyzések, vezetőhangok ismerete
 • Rövid dallam visszaéneklése
 • Blattolás

Szolfézs-Írásbeli

 • 10 hangköz felismerése
 • 10 hármashangzat felismerése
 • Hangközök és hármashangzatok felépítése megadott hangokra
 • Hangsorok (modális, pentaton, 3 féle moll) felismerése
 • Hangközmenet lejegyzése
 • Memoriter lejegyzése
 • Ritmus lejegyzése
 • Kétszólamú dallam lejegyzése

Zongorakötelező: egy mű eljátszása fejből.

Felvételi a táncos szakokra

Felvételi vizsga menete:

1. Alkalmassági vizsga:

– pályaalkalmassági- és esztétikai felmérés (alkati- és fizikális adottságok)

– a háziorvos által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást kérjük, hozzák magukkal a felvételire

2. Gyakorlati vizsgamenete:

Kortárs-moderntánc:

 1. Készség és képesség felmérés egyesével
 2. Ritmusérzék, ritmusképesség felmérés egyesével
 3. Moderntánc alap tánctechnikai elemeinek utánzása, adott gyakorlatok alapján, komplex mozdulatok kivitelezésének elsajátítása csoportosan.
 4. Hozott koreográfia, saját zenére maximum 2 perc.

Néptánc:

 1. Alapmotívumok szerinti motívumfűzés készség és képesség felmérés személyenként 2 perc.
 2. Ugrókötél hajtás monotóniatűrés és általános kondíció vizsgálata személyenként 1,5 perc
 3. Egy szabadon választott motívum előadása időkényszer nélküli állóképesség vizsgálata személyenként tetszőleges időtartamban és tempóban.
 4. Ritmusvisszhang 3 próbálkozás fejenként.
 5. Mozgásmemóriai és koordinációs feladatok személyenként 1 perc.
 6. mm=120 tempóra kéz és láb ritmikai feladatok személyenként 1 perc.
 7. Saját ének.
 8. Improvizáció hozott táncanyagból, saját (hozott) zenére maximum 2 perc.

Ruházat:

 • kényelmes, a tánchoz alkalmas dressz, nadrág és trikó
 • zokni vagy balettcipő
 • törölköző

Motivációs beszélgetés:

A jelentkező diákokkal az adatok egyeztetése után a művésztanárok eddigi tanulmányaikról, jövőbeli elképzeléseikről beszélgetnek. Ismertetik a gyakorlati vizsgán szerzett tapasztalatokat.